Over de Korenbloem.

Vroeger had eigenlijk elk dorp een korenmolen, Dat was ook nodig, want het malen van graan kost veel energie en energie was schaars in het lage land. Steden hadden daarom veel korenmolens – kijk maar op oude kaarten– en industriële centra, zoals de Zaanstreek, stonden vol met windmolens. Buitenlanders keken er verbaasd naar als zij honderden molens tegelijk in bedrijf zagen. Alles gebeurde met windenergie: hout zagen, olie persen, water pompen, eikenschors malen, enzovoorts, enzovoorts. Inpoldering zonder windenergie was volstrekt ondenkbaar. In feite had windenergie de plaats, die tegenwoordig de elektriciteit en de aardolie hebben.
Tegenwoordig weten wij ook, dat de welvaart van een land mede afhangt van de hoeveelheid energie, die beschikbaar is. De rijkdom van de Gouden Eeuw was dan ook voor een niet onbelangrijk deel te danken aan het gebruik van windenergie
De molens, die wij nu nog hebben staan zijn dus meer dan een “gezichtsbepalend” bouwwerk in het landschap. Zij herinneren ons aan maatschappij, die van die molens afhankelijk was voor het dagelijkse brood en vele andere noodzakelijke activiteiten. Alle reden dus, om die herinnering levend te houden.
Elk dorp zijn molen, elke molen zijn eigen geschiedenis en het zou jammer zijn, als die geschiedenis verloren zou gaan. En dan gaat het niet alleen om de molen, maar ook om de vakman, die die molen moest laten draaien: de molenaar en ook die heeft zijn geschiedenis. Molen de Korenbloem staat al sinds 1835 in Ulvenhout en in zijn huidige vorm en omvang sinds 1909 en is nog steeds volop in bedrijf. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. Uw steun hebben we daar hard bij nodig !

Molen de Korenbloem is iedere zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur open voor het publiek. U kunt daar dan tevens allerlei producten kopen (zoals meel, brood, molenbier) die met behulp van onze molen gemaakt zijn. Zie hiervoor ook ‘producten onder de molen’.