Historie

Op de kap van de molen prijkt het jaartal 1909. In dat jaar is de huidige molen op deze plek (opnieuw) hergebouwd. De historie van de onze molen gaat echter vele eeuwen terug. De geschiedenis van de molen begint in feite op de Goudberg in Strijbeek waar de molen, voor deze in 1835 werd verplaatst naar Ulvenhout, al vele eeuwen stond. Het exacte jaartal van de allereerste molen hier is niet bekend, de oudste vermelding van de toenmalige Voussenbergse molen dateert uit 1498. De naam van de huidige molen de Korenbloem stamt overigens uit 1708.

In 1835 werd de standerdmolen verplaatst van de Goudberg in Strijbeek naar de huidige locatie aan de Molenstraat in Ulvenhout. Op 6 maart 1909 brandde deze houten molen geheel af. Er werd direct begonnen met de herbouw van de stenen bergkorenmolen die wij tot de dag van vandaag kennen en kunnen bewonderen.

In het boek “Bergmolen De Korenbloem Ulvenhout  100 jaar” van Ad Jansen, uitgegeven in 1909 ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de huidige molen leest u over de geschiedenis van de molen. Dit unieke boek is verkrijgbaar in de molen.