Bezoekadres:
Molenstraat 23 Ulvenhout Correspondentieadres: Molenstraat 18
4851 SH Ulvenhout
info@molendekorenbloem.nl
Openingstijden:
Iedere zaterdag
van 10.00 uur - 16.00 uur
en na afspraak

Hoofdmenu

 

 


Molen De Korenbloem

Ulvenhout

Molenstraat 23 Ulvenhout

 

Persbericht

Ulvenhoutse molen 100 jaar!

Dit jaar viert bergkorenmolen “De Korenbloem” aan de Molenstraat in Ulvenhout haar 100-jarig bestaan. De molen die op de hoogste molenberg van Brabant staat is vele jaren in bezit geweest van de familie van der Westerlaken. Met maar liefst 4 generaties molenaars hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de voedselvoorziening in de regio van mens en dier in de vorige eeuw.

Niet alleen werd met de molen het graan uit de omgeving gemalen voor brood en dergelijke maar ook het werd het graan voor de veestapel van vele boeren in de omgeving bewerkt.
Daarnaast was en is de molen een belangrijk oriëntatiepunt voor Ulvenhout. De kerk en de molen in het dorp zijn twee statige monumentale gebouwen in Ulvenhout die iedereen in de wijde omgeving kent.

Sinds 2000 wordt de molen beheerd door stichting ‘de Korenbloem‘. De molen was tot 1998 eigendom van de familie Van der Westerlaken. Toen het te moeilijk werd om een dergelijke molen in particuliere handen goed te onderhouden is een stichting opgericht, die met hulp van de gemeente Breda de molen, een rijksmonument, heeft kunnen kopen.

Deze stichting draagt zorg met behulp van allerlei financiële ondersteuning voor de instandhouding van de molen met hulp van vele partijen. Dank zij rijks- en gemeentesubsidies en niet in de laatste plaats met financiële steun van de inwoners van Ulvenhout is het mogelijk geweest de molen in goede staat te onderhouden en te zorgen dat de molen ook elke zaterdag draait en er daadwerkelijk graan gemalen wordt !

Het 100-jarig bestaan van de Korenbloem wil het bestuur van de stichting niet ongemerkt voorbij laten gaan. De eeuwling, de inwoners van Ulvenhout en andere geïnteresseerden krijgen een uitvoerig feestprogramma voorgeschoteld.

Om het eeuwfeest van de molen onder de aandacht van de jeugd  te brengen zal o.a. de avondvierdaagse  de molen aandoen. Ook de basisscholen in Ulvenhout worden betrokken om met de kinderen deze bijzondere verjaardag van de molen te vieren.

In samenwerking met de heemkundekring “Paulus van Daesdonk” en geschiedschrijver Ad Jansen wordt een lustrumboek samengesteld. Deze zal in het voorjaar worden uitgegeven. De geschiedenis van deze molen wordt hierin uitvoerig belicht.

Daarnaast zal in samenwerking met de Ulvenhoutse Harmonie Constantia aan de inwoners van Ulvenhout een concert aangeboden worden. Onderhandelingen met een bekende zanger zijn gaande.

Een aantal bedrijven in Ulvenhout zijn bereid gevonden als sponsor op te treden en zo deze festiviteiten mogelijk te maken. In mei aanstaande verschijnt  de Molenkrant waarin het programma verder bekend wordt gemaakt. Deze krant wordt in heel Ulvenhout huis aan huis verspreid.
Zelfs het motto van Carnaval in het Bosuilendorp staat in het teken van de verjaardag. Tijdens de optocht van zondag zal de molen alle deelnemers onder het motto “ We hebbe de wind mee” al draaiende begroeten!